C A D O Ğ L U

ANA SAYFA

Bu site bir destanın ürünü ve bir halkın öyküsüdür... Hoş geldiniz...                                                                                                                          Hak yemedik hak dağıttık ; zulme karşı saç ağarttık...

 

Cadoğlu'na fermanla verilen tuğ(paşalık) ve armağan kılıç hakkında

 

Bir tuğ fermanı eyledim, benden nedir dileğin?

Mecit Paşa beş yüz atlı emrine yeter midir bileyim?

Ben ki Sultan Murat Han armağanıdır, olasın ki dileğin,

Bu kılıçla iskana mecbur, güçlü ola bileğin.