C A D O Ğ L U

ANA SAYFA

Bu site bir destanın ürünü ve bir halkın öyküsüdür... Hoş geldiniz...                                                                                                                          Hak yemedik hak dağıttık ; zulme karşı saç ağarttık...

 

 

Mağara suyunda kavga kuruldu

Öttü tüfek davlumbazlar vuruldu

Duydum Bozoklu'nun beli kırıldı

Bin atlıya yamaç ünü beylerin

 

Cadoğlu geliyor bakın ilvana

Öttü tüfek seyreyleyin dumana

Uğrunda avşar var sen seni sına

Elden ele gider ünü beylerin

 

Küçük Hacı ile Göğ Ahmet geldi

Eleman vermedi hepsini kırdı

Her birine yetmez böyle beş ordu

İstanbul'a indi ünü beylerin

 

Ali Bey'im attığını düşürdü

Cadoğlu'nun tedbirini şaşırdı

Mağaralı soyuntusun deşirdi

Kanlı gömlek oldu donu beylerin

 

Ali Bey'in oğlu Del'Osman Ali

Alayından zorbaz idi Zor Veli

Bağrını kurşuna verdi Seyf Ali

Etten kale oldu canı beylerin

 

Yaşa Dadaloğlum sen binler yaşa

Cadoğlu'nu düşürdüler telaşa

Yaralının ünü indi Maraş'a

Necip Paşa çifte çeksin tuğları