C A D O Ğ L U

ANA SAYFA

Bu site bir destanın ürünü ve bir halkın öyküsüdür... Hoş geldiniz...                                                                                                                          Hak yemedik hak dağıttık ; zulme karşı saç ağarttık...

BEYLİKTE BİR SEFER VAR

Ferman ele geldi, cenk sofrası kuruldu,

Birer birer böyüklere soruldu,

Cadoğlu beylere teker teker duyurdu,

Beylikte bir sefer var, iş, temaşa duruldu.

 

Madem ferman eylemiş, koca han sultan

Gayri savaş var, cenk var, dönülmez bundan

Çıksın atlar ahırdan, kılıçlar kından,

Bir şafakta geçilsin ola ki Kesdoğan'dan

 

Öğle vakti geçmeli aziziye ardına,

Bu gayrimüslim Haco'nun buralarda derdi ne?

Bir haber iletmiş olmalı ki Dadal ferdine,

Çabuk sül edin bu gavurun kendine.

 

Tüm planı hoca aktararak anlattı,

Hep gücünü Dadal Hökece'ye aktardı,

Beyliğin beylerine Dadal pusu ile saldırdı,

Bu serence Cadoğlu'na çok tertibat aldırdı.

 

Gavur Hoca el Gemerek'e dönünce,

Gammazından sonra olanları görünce...